fbpx

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
- Подайте сигнал за жалби

Подайте сигнал за жалби

Независимо от това, дали Вашият продукт още е в гаранция, или срокът й е изтекъл, Вие винаги можете да разчитате на нашата помощ. Предлагаме Ви няколко съвета за бърз и лесен ремонт, който можем да осъществим съвместно.

Прегледайте повредения продукт и проверете, дали имате основания за рекламация. Дефектите, които не се включват в гаранционното покритие, са описани в точка 9 от Стандартната гаранция. Warunków Gwarancji Standardowej. В случай, че:

 1. съществуват основания за рекламация, подгответе оригиналната, попълнена гаранционна карта и копие от документа за покупка (фискален бон, фактура или друг документ, удостоверяващ покупката, ако притежавате такъв) и изберете един от следните пътища за подаване на рекламацията.
 2. няма основания за рекламация (дефектът е резултат от нормална или интензивна употреба, продуктът е извън гаранционния период или е закупен втора ръка), в такъв случай можете да да отстраните дефекта срещу заплащане в сервизния пункт Baby Design. За тази цел, процедирайте по същия начин, както при подаване на рекламация, без прилагане на фотокопие на документа за покупка и гаранционна карта.

Wybierz wygodniejszą dla Ciebie metodę zgłoszenia reklamacji

Sklep

 • Свържете се с магазина, където сте купили продукта.
 • Заедно с продавача, самостоятелно или по телефона, съставете рекламационен протокол или бележка за извънгаранционен ремонт (в този случай необходимо условие за извършване на ремонта е Вашето одобрение на неговата цена).
 • Можете да доставите продукта в магазина или да поискате от търговеца да поръча куриер, който ще вземе продукта от Вашия дом. В рамките на гаранцията, Baby Design Group покрива разходите за куриерските услуги, в останалите случаи разходите се поемат от клиента. Не забравяйте, че продуктът трябва да бъдат опакован в оригиналния или подобен картонен кашон.
 • Продуктът (с приложената бележка / протокол, копие от документа за покупка и гаранционната карта – в случаите, когато се отнася за
  гаранционен ремонт) се изпраща към нашата фирма.
  Не забравяйте да включите Вашите данни за контакт – адрес за изпращане на продукта и телефонния Ви номер. Сега ние разполагаме с 14 дни за извършване на ремонта.
 • След този срок ремонтираният продукт ще бъде изпратен на посочения от Вас адрес. В случай на следгаранционни ремонти, Вие ще трябва да заплатите разходите за ремонт и куриерската услуга при получаване на продукта.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Свържете се с Отдела за сервизно обслужване, като се обадите на 34 364 30 53 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) lub 721 530 247 (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00), или по електронна поща: serwis@babydesign.eu.
 • Опишете ситуацията, свързана с дефекта,, а Служител на Сервизния пункт ще Ви помогне в съставянето на бележка за рекламация или извънгаранционен ремонт (в този случай необходимо условие за извършване на ремонта е Вашето одобрение на неговата цена).
 • Служител от Сервизния отдел ще уточни с Вас, начина на превоз на продукта. В рамките на гаранцията Baby Design Group покрива разходите за куриерските услуги, в останалите случаи разходите се поемат от клиента. Не забравяйте, че продуктът трябва да бъдат опакован в оригиналния или подобен картонен кашон.
 • Продуктът (с приложената бележка / протокол, копие от документа за покупка и гаранционната карта – в случаите, когато се отнася за гаранционен ремонт) се изпраща към нашата фирма. Не забравяйте да включите Вашите данни за контакт – адрес за изпращане на продукта и телефонния Ви номер. Сега ние разполагаме с 14 дни за извършване на ремонта.
 • Ремонтираният продукт ще бъде изпратен на посочения от Вас адрес. В случай на следгаранционни ремонти, Вие ще трябва да заплатите разходите за ремонт и куриерската услуга при получаване на продукта.
[FM_form id="1"]