fbpx

Schválené mamičkami
- BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť detí, ktoré používajú naše kočíky, stoličky, ohrádky, postieľky alebo autosedačky, je pre nás najdôležitejšia.

Venujeme jej obrovskú pozornosť a už pri ich navrhovaní postupujeme v súlade s usmerneniami platnými podľa zákona. Ale pre ešte väčšiu istotu ich nechávame otestovať inštitúciami, zodpovednými za vydávanie stanovísk k bezpečnosti fungovania produktov pre deti ako aj za preverenie bezpečnosti materiálov, ktoré sa používajú na ich výrobu. Každý náš produkt, ktorý je dostupný v predaji, úspešne absolvoval tieto testy.

Inštitút pre matku a dieťa (IMID)

Väčšina z nás pozná túto organizáciu ako miesto liečby závažných ochorení, kde pôsobia najlepší odborníci z oblasti medicíny, zatiaľ čo je to jedna z najväčších vedeckých inštitúcií našej krajiny, ktorá vykonáva rozsiahlu výskumnú činnosť. Pracuje tam tím odborníkov špecializujúcich sa na rôzne oblasti lekárskej a farmakologickej vedy. Jednou z úloh Inštitútu, ktorý má takýchto špecializovaných vedeckých pracovníkov, je vydávanie stanovísk k produktom určeným pre deti a bábätká. Pre získanie kladného stanoviska od Inštitútu pre matku a dieťa musí produkt spĺňať požiadavky na všeobecnú bezpečnosť, na bezpečnosť pri vývoji ako aj na zdravotnú bezpečnosť – čiže musí spĺňať technické kritéria na kvalitu materiálov alebo konštrukcií, vyhovovať veku dieťaťa a zohľadňovať jeho harmonický rozvoj.
Na všetky produkty Baby Design, ktoré boli doteraz otestované Inštitútom pre matku a dieťa, bolo vydané kladné stanovisko, čo pre nás predstavuje zdroj obrovskej satisfakcie a pre vás, milé mamičky, informáciu, že sú to produkty s najvyššou kvalitou.

KOMAG

V Laboratóriu pre materiálové inžinierstvo a životné prostredie (Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska) KOMAG prechádzajú naše kočíky prísnym testovaním bezpečnosti, pevnosti, trvácnosti a stability. Je to jediný skúšobný orgán v Poľsku, ponúkajúci plný rozsah akreditovaného testovania detských kočíkov. Vďaka otestovaniu našich kočíkov v tejto inštitúcii máme istotu, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky v súlade s normou PN – EN 1888:2012. Skúšky zahŕňajú okrem iného testy na:
+ pevnosť kočíka pri riadení na nerovnom povrchu,
+ pevnosť kolies a odolnosti pneumatík voči opotrebovaniu,
+ trvácnosť a účinnosť bŕzd ako aj všetkých iných zaisťovacích systémov,
+ nebezpečenstvo uviaznutia hlavy a iných častí tela dieťaťa medzi konštrukčnými prvkami kočíka,
+ trvácnosť a stabilitu kočíka a všetkých jeho prvkov,
+ geometrické parametre kočíka,
+ hrúbku vnútorného čalúnenia vo vaničke a na sedadle,
+ horľavosť a nebezpečné látky v materiáloch použitých v konštrukcii kočíka
Úspešné absolvovanie týchto testov znamená, že produkt je nielen bezpečný pre Vaše dieťa, ale aj spoľahlivý a trvácny.

SGS (Société Générale de Surveillance)

Spoločnosť SGS je svetový líder v oblasti kontroly, overovania, skúšania a certifikácie. Je celosvetovo uznávaným vzorom kvality a spoľahlivosti. Sieť spoločnosti SGS tvorí viac ako 1800 pobočiek a laboratórií po celom svete, ktoré zamestnávajú vyše 85 tisíc pracovníkov. Laboratórium SGS vo Francúzsku uskutočňuje posudzovanie zhody produktov s európskymi normami. V laboratóriách SGS testujeme:
+ kočíky – zhodnosť s normou EN 1888,
+ postieľky – zhodnosť z normou EN 716,
+ stoličky – zhodnosť s normou EN 14988,
+ ohrádky – zhodnosť s normou EN 12227,
+ prebaľovacie podložky – zhodnosť s normou EN 12221,
Naše produkty posielame do laboratória na testovanie ešte predtým, ako ich uvedieme do predaja. Vďaka tomu máte istotu, že produkt, ktorý používate, bol komplexne otestovaný na kvalitu a bezpečnosť. Okrem toho môžeme na základe výsledkov testov od SGS zdokonaľovať produkty z hľadiska ich pevnosti a funkcionality.

INŠTITÚT KOŽENÉHO PRIEMYSLU

Ako výskumný a vývojový útvar sa Inštitút koženého priemyslu v Lodži, Poľsko, zaoberá okrem iného vydávaním osvedčení a vypracovávaním expertíz rôznych produktov a materiálov. Za prvé, v tomto inštitúte nechávame otestovať chemickú bezpečnosť koženého obšitia našich kočíkov. Takto získame istotu, že materiály, ktoré používame, sú plne bezpečné a neobsahujú škodlivé látky. Vaše dieťa nebude vystavené toxickým látkam alebo alergickým reakciám. Za druhé, Inštitút testuje naše látky na stálosť farieb. Mnohé naše produkty sú často vystavené intenzívnemu slnečnému žiareniu, preto je také dôležité, aby nevybledli jeho vplyvom. Produkty pre deti vyžadujú tiež časté pranie alebo čistenie – aj tu je dôležitá zvýšená odolnosť látok proti vyblednutiu.

[FM_form id="1"]