fbpx

SERVISNÁ PODPORA
- Podať reklamáciu

Podať reklamáciu

Na naše produkty sa vzťahuje štandardná 12 mesačná záruka, ale ak zaregistrujete zakúpený produkt na našej stránke, bezplatne predĺžime túto lehotu o ďalších 12 mesiacov – stačí zaregistrovať zakúpený produkt v rámci myšlienky Schválené mamičkami.

Avšak bez ohľadu na to, či sa na Váš produkt vzťahuje záruka, alebo jej lehota už uplynula, môžete rátať s našou pomocou. Nižšie nájdete pokyny, vďaka ktorým rýchlo a ľahko spoločne prejdeme procesom opravy.

Prezrite si poškodený produkt a overte si, či sú dôvody na reklamáciu. Chyby, na ktoré sa nevzťahuje reklamácia sú popísané v bode 9 Štandardné záručné podmienky.Warunków Gwarancji Standardowej. Ak:

 1. je dôvod na reklamáciu, pripravte si originálny, vyplnený záručný list a kópiu dokladu o zakúpení (bloček, faktúru alebo iný doklad, ak ich nemáte) a zvoľte si jeden z dvoch spôsobov podania reklamácie.
 2. nie je dôvod na reklamáciu (chyba je dôsledkom bežného alebo nadpriemerného používania, produkt je už po záručnej lehote alebo bol kúpený z druhej ruky), môžete za poplatok nechať odstrániť chybu v servisnom stredisku Baby Design. Za týmto účelom postupujte presne tak, ako v prípade podania reklamácie, s tým rozdielom, že nemusíte prikladať kópiu dokladu o zakúpení ani záručný list

Wybierz wygodniejszą dla Ciebie metodę zgłoszenia reklamacji

Sklep

 • Kontaktujte predajňu, ktorá predala produkt.
 • Spolu s predávajúcim, osobne alebo telefonicky, vyhotovte reklamačný formulár alebo záznam týkajúci sa pozáručnej opravy (v tomto prípade je podmienkou vykonania opravy Váš súhlas s úhradou jej nákladov).
 • Môžete odniesť produkt do predajne alebo požiadať predávajúceho, aby objednal kuriéra, ktorý prevezme zásielku u Vás doma. V rámci záručnej opravy náklady na kuriéra hradí Baby Design Group, v inom prípade náklady na ňu znáša zákazník. Nezabudnite zabaliť produkt do kartónovej škatule – originálnej alebo náhradnej.
 • Produkt (spolu so záznamom/reklamačným formulárom a kópiou dokladu o zakúpení a záručným listom – ak to je oprava v rámci záruky) putuje k nám. Nezabudnite uviesť Vaše kontaktné údaje – adresu na zaslanie produktu a Vaše telefónne číslo. Teraz máme 14 dní na vykonanie opravy.
 • Po tomto čase odošleme opravený produkt na Vami uvedenú adresu. V prípade pozáručnej opravy Vás požiadame, aby ste náklady na opravu a poštovné uhradili pri preberaní produktu.

Servisná podpora

 • Kontaktujte servisné oddelenie telefonicky na čísle 34 364 30 53 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) lub 721 530 247 (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00), alebo prostredníctvom e-mailu: serwis@babydesign.eu.
 • Predstavte situáciu spojenú s chybou a zamestnanec servisu Vás poučí,ako vyhotoviť záznam týkajúci sa reklamácie alebo pozáručnej opravy (v takomto prípade je podmienkou vykonania opravy Váš súhlas s úhradou jej nákladov).
 • Zamestnanec servisného oddelenia dohodne s Vami spôsob zaslania produktu. V rámci záručnej opravy náklady na kuriéra hradí Baby Design Group, v inom prípade náklady na ňu znáša zákazník. Nezabudnite zabaliť produkt do kartónovej škatule – originálnej alebo náhradnej.
 • Produkt (spolu so záznamom/reklamačným formulárom a kópiou dokladu o zakúpení a záručným listom – ak to je oprava v rámci záruky) putuje k nám. Nezabudnite uviesť Vaše kontaktné údaje – adresu na zaslanie produktu a Vaše telefónne číslo. Teraz máme 14 dní na vykonanie opravy.
 • Po tomto čase odošleme opravený produkt na Vami uvedenú adresu. V prípade pozáručnej opravy Vás požiadame, aby ste náklady na opravu a poštovné uhradili pri preberaní produktu.
[FM_form id="1"]